VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Voor verdere informatie omtrent het Veilig Sportklimaat verwijzen wij jullie graag door naar het informatieboekje.
Sinds februari 2020 ben ik, John van den Berg, aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Ik ben gepensioneerd en ooit opgeleid als fysiotherapeut. Naast mijn werkzaamheden als praktiserend fysiotherapeut had ik ook veel belangstelling voor het verzorgen van onderwijs (o.a. bij de opleiding Fysiotherapie). Uiteindelijk heb ik geheel voor het onderwijs gekozen en werd ik na werkzaam te zijn geweest bij de opleidingen Fysiotherapie en Bewegingstechnologie uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de Academie voor Sportstudies (de opleidingen voor Leraren Lichamelijke Opvoeding en Sportmanagement).

Sinds mijn pensionering ben ik bestuurlijk actief. In mijn jeugdige jaren lagen mijn sportprestaties bij voetbal en tennis; tegenwoordig houd ik mij fit met fietsen en golfen.

Ik heb geen andere verbintenis met de BTA dan dat ik formeel door het bestuur ben aangesteld. Ik handel volledig onafhankelijk.

Ik ben te bereiken via de mail (jberg2@chello.nl) en telefoon (06 28 22 99 82).

ROL VAN DE VCP

Als VCP wordt het 'Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag' van het NOC*NSF gevolgd. De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden (trainers), vrijwilligers en bestuursleden.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen.