DOELSTELLING

De Bosan Turnacademie is sinds 10-10-2013 een stichting die ontstaan is uit een ambitieus plan van verschillende betrokkenen.
De doelstelling is om dienst te doen als regionaal expertise- en opleidingscentrum in de regio Den Haag voor het damesturnen.

Wij staan voor het topturnen in de Haagse regio, en bieden een plek waar talenten zich vanuit een veilig en sociaal klimaat optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een multidisciplinaire benadering.

KERNWAARDEN

Veilig en Verantwoord
Presteren
Sociaal
Leren en Professionaliseren
Samen

PEDAGOGISCHE VISIE

De onderliggende theorie die wij inzetten is de Self Determination Theory.
De belangrijkste begrippen in deze theorie (relatie, autonomie, en competentie) vormen de basis van het pedagogisch klimaat binnen BTA. Deze drie componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als één van deze componenten onderbelicht wordt, heeft dat zijn weerslag op de andere twee componenten en daarmee op motivatie en ontwikkeling.

Een uitgebreidere beschrijving van onze pedagogische visie kun je hieronder downloaden.